Psykisk ohälsa på arbetsplatser

Last modified date

Sjukskrivningarna fortsätter att öka på olika arbetsplatser. Psykisk ohälsa är en av de största orsaken till att människor blir sjukskrivna från arbetslivet. Det är inte sällan som personer drabbas av psykisk ohälsa på grund av stress och olika psykosociala anledningar. Därför kan det vara bra att ta reda på hur personalen faktiskt mår. Att skicka ut en medarbetarundersökning är perfekt för att få ett riktmärke och veta status på medarbetarnas mående.

Medarbetarundersökningar är enkla

Det går enkelt och smidigt att skapa och hantera olika medarbetarundersökningar helt digitalt. Att skicka ut en medarbetarundersökning med jämna mellanrum i syfte att få veta status på medarbetarnas mående kan vara bra. Du får även veta hur personalen faktiskt trivs. Det är ett utmärkt sätt för att kunna utveckla saker och bli bättre, det går helt enkelt att ta verksamheten till nästa nivå. Fördelen med digitala medarbetarundersökningar är att personalen har möjlighet att besvara frågorna som skickas ut när de vill.

Arbetsmiljöverket har tagit fram riktlinjer

Eftersom den psykiska ohälsan har blivit allt mer utbredd har Arbetsmiljöverket faktiskt tagit fram föreskrifter där det framgår vad en arbetsgivare har för ansvar. Det finns även riktlinjer kring arbetstider, kränkande särbehandling och vad en ohälsosam arbetsbelastning är. Tanken bakom föreskrifterna är att anpassa arbetsmiljön till det mer moderna sättet att arbeta på. Det har genom föreskrifterna blivit tydligare för en arbetsgivare vilka åtgärder som kan vidtas i förebyggande syfte för att minska antalet personer som drabbas av psykisk ohälsa.

Sjuk personal kostar pengar och tid

Det är viktigt ur flera perspektiv att arbeta på ett systematiskt och proaktivt sätt för att kunna motverka psykisk ohälsa. Om personalen är friska och glada kommer det med stor sannolikhet att öka engagemanget bland personalen. Det kan alla dra nytta av. Att personal är sjukskriven kostar pengar och tid. Det är därför mer kostnadseffektivt att försöka vara proaktiv i stället för att införa åtgärder efter någon blivit sjuk. Medarbetarnas hälsa är även helt enkelt avgörande för lönsamheten och framgången för företaget. Det är otroligt viktigt att skapa en arbetsplats som är sund och där medarbetarna trivs och alltid strävar mot att prestera sitt bästa.

Ta tag i arbetsmiljöproblem direkt

Medvetenheten hos arbetsgivare angående psykisk ohälsa och hur det går att arbeta förebyggande varierar kraftigt. Det är tyvärr många som inte ser sambandet mellan arbetsförhållandena och att det kan vara orsaken till exempelvis depression och utmattning. Det är viktigt att lyssna på medarbetarna och ha en dialog med dem om hur arbetsplatsen kan förbättras. Om det finns problem i arbetsmiljön är snabba insatser det bästa. Att inte ta tag i problemen direkt kan leda till ännu större problem på sikt. Medarbetarna är företagets viktigaste tillgång och behöver tas hand om på det allra bästa sättet. Det är bäst ur allas perspektiv.

kalle