Ofrivillig barnlöshet och psykisk ohälsa

Att vara ofrivilligt barnlös kan vara otroligt jobbigt på flera sätt. Det är inte sällan många olika känslor i omlopp. Personer som är ofrivilligt barnlösa kan drabbas av psykisk ohälsa eftersom att inte kunna få barn är en sorts kris i livet. Om du är ofrivillig barnlös kan du kika på nordicivf.se för att få hjälp. Nordic IVF har medarbetare med lång erfarenhet och mycket kunskap. De gör alla sitt yttersta för att kunna hjälpa dig på det allra bästa sättet. De finns även vid din sida genom hela processen, vilket betyder att om du mår dåligt psykiskt kan du få bra stöd och hjälp. Du kan även få samtalsstöd om du har frågor och funderingar kring behandlingen. På nordicivf.se hittar du alla kontaktuppgifter till deras kliniker.

Ta hjälp för att kunna hantera känslorna

Att inte kunna få barn på naturlig väg kan skapa starka känslor som för många är svåra att handskas med. Oro, ångest och ilska är några känslor som kan förekomma. Det är viktigt att du inte lider i det tysta om du har svåra känslor som du inte vet hur du ska hantera. Att i största möjligaste mån försöka ta hand om dig när det är tuffa tider är viktigt.

kalle