Hur blir man fri från psykisk ohälsa och symtom?

Att bli fri från psykisk ohälsa och dess symtom är en definitionsfråga.

Om jag skulle besvara den så skulle jag säga att man inte kan bli fri utan att den psykiska ohälsan mer eller mindre finns där hela tiden. Men att den periodvis upplevs mindre påtaglig och frånvarande än andra perioder. Däremot säger jag inte att man inte kan bli frisk och leva ett liv fullt av lust och glädje utan psykiska hinder.

För det går göra. Det finns nämligen stora möjligheter till något som kallas återhämtning och bearbetning. En behandling där man stegvis och med tiden, lär sig hantera och bemästra de tunga perioderna och de eventuellt kommande.

Genom att ta hjälp av professionella utbildade människor inom psykiatrin får man inte samtal och stöd utan också bra redskap och vägledning till hur man kan hanterar och bemästrar psykiska ohälsa. Redskap som gör att man, trots psykisk ohälsa kan få vardagen att fungera och samtidigt känna livslust och glädje för livet.

Därför bör man inte känna att det är hopplöst bara för att man upplever att man inte kan bli fri. Utan att man istället försöker se positivt och de möjligheter som finns till att hitta alternativa vägar som gör att man, trots symtom kan leva ett gott liv.

Människan har fortfarande delar av sig som är friska, som inte påverkas och som har stora möjligheter till att lära sig, som i sin tur gör att man förmår att leva ett bra och meningsfullt liv trots psykiska symtom.

Man kan alltså bli frisk. Men fri skulle jag personligen vilja säga att ingen människa kan bli.

 

 

 

Alla bär skuld över att psykisk ohälsa existerar. Ingen är oskyldig!

Jag bär skulden. Du bär skulden.
Din granne bär skulden. Dina morföräldrar bär skulden. Även nästkommande generation kommer bära skuld om vi inte agerar omgående från vår sida.

Vi är alla lika skyldiga till att psykisk ohälsa existerar och att den fortsätter gotta sig i människans hjärna och kropp.

Varför? Jo, vi är dem personerna som satt denna stämpel om att negativt mående och orsakerna till de tunga stegen om dagarna inte är något som vi ska prata öppet om med varandra. Människan är den varelse som byggt upp skammen och bilden om att det är fel att må dåligt. Att man som person är helt sjuk i huvudet och fjantig om man inte klarar av sin egna vardag.

Vi är dem som på grund av detta agerande har skapat den stigmatisering som idag råder i vår värld.
En stigmatisering som gör att den psykisk ohälsan gjort sig hemmastadd och fortfarande finns kvar. Vi är alltså dem som bär delvis bär skulden över de tusentals offer som dör på grund av sina psykiska sjukdomar.

Men nu när vi rätt ut detta, låt oss göra något åt saken.
Låt oss tillsammans bygga upp ett samhälle där vi pratar öppet om hur vi mår. Oavsett om vi mår bra eller dåligt. Låt oss istället ta varje samtal som en möjlighet till att byta tips, råd och kunskap med varandra. Så att vi till slut kan råda bot på både stigmatisering, skammen och de psykiska sjukdomar som idag existerar i vår värld.

Bär inte skulden med skam.
Var med i förändringen och påverka så att du istället kan bära lösningen med stolthet.

 

Din livsberättelse kan rädda liv.

Våga öppna upp och du kommer snabbt bli förbluffad över vilken kraft och påverkan din berättelse kan ha på en annan människa.

Våra ord och våra unika berättelser har en helande effekt och kan rädda liv samtidigt som dem även skapar en samhörighet.

Alla har vi en berättelse som är värd att förmedla. Inte bara för att vi lever i en. . .

Utan för att vi alla är en.

Att må dåligt kommer med något positivt och vackert!

Att må dåligt betingas oftast som något negativt men det finns flera positiva och vackra saker i att ha mått dåligt också.

  • Styrka. För man vet hur det känns att vara sårbar och svag. Det har påvisats att man också har den förmågan att vara sårbar.
  • Lycka. Man vet vad lycka verkligen är då man fått uppleva mörka dagar och smärta.
  • Glädje. Man har fått uppleva sorg och mängder av stunder då livet var tufft.
  • Medkänsla. Man vet hur man tröstar och är en bra medmänniska då man själv upplevt lidande och tuffa livsförhållanden.
  • Klockhet. Med varje sak man genomgår blir man klokare och att må dåligt är inget undantag. Många gånger grundar sig dessutom ohälsan i ouppklarade tidigare händelser i livet.

Detta är min syn och mina tankar på det hela. Hur tänker och ser ni på det hela? Kommentera.

Spelbolags propaganda skapar debatt och ohälsa!

Jag har sett att det uppstått någon form av debatt på offentliga personers profiler sociala medier, där flera civila personer är delaktiga och jag kan förstå den  frustration, reaktion och åsikter som framkommit gällande inläggen och er allmänna reaktion kring den reklam spridning av spelsajter som idag råder. 

Jag håller helt och hållet med. Det är allt för mycket överallt om spelbolag. Det bör definitivt förändras. Men trots det måste jag samtidigt få lov att säga att jag inte står bakom det sättet man i dessa fall valt att uttrycka sig. 

Alla är vi trots allt ändå människor som gör våra val och det är viktigt att komma ihåg att influenser delvis försörjer sig på all form av samarbeten, reklam och sponsring och trots att man själv har makt i att bestämma så måste man ibland ta det som finns, för en inkomst måste man ha. 

Jag säger inte att valet är rätt eller fel utan bara att valen är fria men oavsett vad man anser om det hela så är ett dömande agerande och påhopp inte acceptabelt i mina ögon utan istället bör man tänka igenom hur man själv hade velat bli bemött. 

Tillfällen där influensers gör reklam för spelsajter och liknande och där man själv anser att man har något att säga till om bör ageras utifrån respekt och vänlighet. 

Ett bra sådant alternativ skulle kunna vara att skriva ett privat meddelande till personen det rör sig om, där man helt enkelt förklarar sig och sedan väldigt inväntar svar. Ett annat alternativt kan vara att avfölja personen och uppmana andra att göra likadant och sedan låta det vara. För vi väljer trots allt själva vilka vi vill följa och låta oss inspireras av. 

Men som jag nämnt, jag har håller med många till viss del om att det börjar bli för mycket spelreklam och jag tänker varje gång på de som kämpar med spelmissbruk och som mår psykisk dåligt över att behöva stå ut med all denna reklam. 

Personligen har jag en mycket strikt syn på vilka jag väljer ut att samarbeta med och sponsras av. Spel relaterade saker skulle aldrig användas utav mig. Jag tar aktivt avstånd från den branschen av många anledningar, där en av konsekvenserna är vad spel just kan orsaka människan. 

Syftet med denna artikel är inte att trampa någon på tårna eller skapa osämja nu utan syftet är att upplysa om vikten att som egen individ tänka en extra gång på hur man bemöter andra och hur man uttrycker sig när det kommer till saker man inte håller med om. Allt för att själv föregå med gott exempel mot andra och visa en bättre sida men också visa mänskligheten respekt. Låt detta bli en påminnelse.

Psykisk ohälsa skapar hemlöshet. Hemlöshet skapar psykisk ohälsa.

Samhället måste fortsätta förbättra sjukvården så att fler får möjligheten att erbjudas stöd och hjälp som möjliggör en funktionell, meningsfull och god vardag med ett gott och balanserat välbefinnande. Utan hemlöshet.

Idag riskerar människor att bli vräkta på grund utav att regler och riktlinjer inte följs enligt avtal och överenskommelse, allt på bekostnad på att den psykiska sjukdomen bildar ett funktionshinder i människors vardag, som gör att andra viktiga saker faller bort. Viktiga saker som att tillexempel betala lägenhetshyran eller visa hänsyn till grannar kan alltså orsaka hemlöshet.

Detta är allt annat än acceptabelt. Vi behöver en verkligen få till en drastisk förändring i landet så att samhället sedan kan möjliggöra och erbjuda en förbättrad vård, stöd, anpassning och rehabilitering som resulterar i att fler personer kan få en fungerande vardag trots sina psykiska besvär.

För personer med psykiska sjukdomar har tillräckligt med problem och bekymmer som det är när man drabbats av en psykisk sjukdom och orolighet över att bli hemlös ska då inte få existera . Det ska definitivt inte heller vara acceptabelt att skicka ut någon funktionshindrad på gatan, oavsett om det rör sig om fysiskt eller psykiskt funktionshinder.

Nej! Detta är ett problem som vi alla måste hjälpas åt med att förändra.

Vi måste börja lära oss se allas lika värde. Ett bra första steg för att komma vidare är att lära varandra att inte särskilja fysisk sjukdom med psykisk sjukdom och se dess funktionshinder som jämlikar.

För hur hårt och elakt detta nu än må låta i vissas öron, så är det ju trots allt så att vi inte skickar en rullstolsbunden människa ut på gatan endast grundat på att personen råkar ha ett funktionshinder som skapar en begränsning för personen i vardagen till att klara av saker på egenhand eller att det råkar störa andra runt omkring?

Dessutom måste vi alla hjälpas åt att hjälpa de svenska hemlösa som lever ute på gatorna så att även dem får en möjlighet att få tillbaka en god och balanserat psykisk hälsa.

Vill du ha mer av mitt skrivande och arbete? Klicka in på @konstenattvaramanniska.se
Stäng meny