Snus ett hjälpmedel för psykisk ohälsa

Idag påverkas många av psykisk ohälsa. Det kan bero på att man har det stressigt i vardagen med exempelvis jobb eller relationer. Alla människor fungerar olika och har olika sätt att behandla och påverka sin mentala hälsa. En del använder sig av olika tobaksprodukter, som kan hjälpa till att stressa ned. Snus är bland annat en tobaksvara som kan hjälpa till med stressen för stunden. Det finns många sorter och xqs är en av dessa. Det är dock en variant bland många som kan hjälpa till att lindra stress.

Ta hjälp av en psykiatriker

Ibland kan man behöva hjälp på traven och då kan man till exempel kontakta en psykiatriker. Det är minst lika viktigt att ta hand om sin mentala hälsa som den fysiska hälsan. Det finns dock forskning som påvisat att den fysiska hälsan påverkar även den mentala hälsan och därför är det rekommenderat att hålla sig aktiv. Om man däremot inte kan klara av det på egen hand är det viktigt att söka hjälp.

kalle