Psykiska sjukdomar, vad är det?

Last modified date

Nu har du fått läsa lite om psykisk ohälsa, men det finns även något som kallas för psykisk sjukdom. Psykisk sjukdom är en lite allvarligare form av psykisk ohälsa. Det kan bland annat vara psykoser och schizofreni. Vid psykoser så hör du och ser du oftast saker som inte finns i verkligheten. Din gärna tror alltså att den hör någon prata eller ser en människa som andra inte kan se. Vid psykoser så är det väldigt viktigt att man får hjälp för att inte skada sig själv eller andra i sin omgivning. En person som lider av psykos har inte någon sjukdomsinsikt. En person som inte har någon sjukdomsinsikt vet inte själv om att den är sjuk. Personen som lider av en psykos vet alltså inte själv att denne gör det utan personen tror att allt den ser och hör är verklighet. Om du har någon i din närhet som uppvisar tecken på psykos så ska du genast be om hjälp. Om det är akut så ska du alltid ringa 112. Psykoser går över efter ett tag, det är alltså inget som man har hela tiden, dock så kan en person som har haft psykos en gång få det igen. Schizofreni är en psykisk sjukdom som liknar psykoser väldigt mycket men man har det i stort sett hela livet mer eller mindre. Om du vill läsa mer om vad psykiska sjukdomar är för något och vilka symtom som finns så kan du kika på 1177s hemsida.

ivadmin