Leva olycklig enligt normer eller bryta normer och leva lycklig? Valet är ditt.

Det är alldeles för många av er som lever under normativa livsförhållanden och som skapat ett konstruktivt och skevt synsätt på vad som är normalt respektive onormalt i vår värld.

Många av er lever under dessa riktlinjer på bekostnad av era föräldrar. Ni är uppväxta med att ha ett specifikt synsätt och förväntas följa fotspåren som byggts upp genom åren och andra av er har själva tagit aktiva beslut där ni valt att följa majoriteten av olika anledningar, några av dem kan vara rädsla, utsatthet, hat och ängslan.

Oavsett vad som är din anledning till att du följer strömmen så bör du alltid utgå från dig själv genom att ställa dig själv frågor som; hur du mår? Varför har du valt just den vägen? Är du lycklig? känner du att du kan leva ut ditt liv till hundra procent? Är du ditt sanna jag?

För hur många av er egentligen lyckliga?

Många av er lever garanterat olyckliga inom ett specifik normativt förhållande för att inte skapa drama, osämja eller riskera att bli utsatt för otrevliga konsekvenser.

Ni utsätter er själva för den olyckan till grund för att göra omgivningen nöjda, istället för att själv ta steget från och istället leva ett liv som du valt att leva, där de andra runt omkring får tycka och tänka som de behagar.

För det enda som ska betyda något är din egna lycka och du själv. Ingen annan ska bestämma eller påverka ditt sätt att leva eller den människan du är.

Det är inte någon annans ensak.

Så känner du att du själv inte passar in i en specifik norm. Våga ta steget ur den och lev det liv som du själv vill leva. Var sann och trogen mot dig själv.

Lev lycklig!

Den enkla vägen är enkel men gör livet tråkigare.

Människans liv består av mängder val och beslut som människan förväntas ta för att uppnå drömmar och framgång. Många gånger innebär detta flera alternativa vägar att gå för att nå samma destination.

Vilket ibland kan försvåra för oss då vi gärna, många gånger utan att tänka på det väljer den enklare vägen.

Det är i sig inte är något fel att göra, då allt i livet inte alltid behöver vara så himla svårt och avancerat. Men ibland bör man som individ fundera lite extra innan beslut fattas.

För människan behöver också få känna på utmaning och utveckling för att finna livet attraktivt och motiverande.

Att ständigt ta den enkla vägen innebär att viktiga och stämningshöjande moment plockas bort vilket i sin tur kan få livet att upplevas som tråkigt och orsaka andra allvarligare konsekvenser.

Tänk därför till noga innan beslut tas.

Den enklaste vägen är inte alltid den rätta eller det som du själv är i behov av.

Gör bara ett val. Vad är det värsta som kan hända?

Svårt att bestämma dig? Vet du inte vilket val du ska ta?

Vad säger din magkänsla?

Ingenting.

Vad säger din hjärna?

Osäker.

Vad ser du om du blickar in i framtiden?

Oklart.

Låt mig säga vad jag tycker du ska göra.

Gör bara ett val.

Vad är det värsta som kan hända? Att du valde fel?

Herregud, då är det bara att börja om och ta det andra valet.

För vill du veta en hemlighet.

Vi vet aldrig förens vi gjort valet ifall vi tagit rätt beslut.

Så, min fråga till dig efter detta blir,

Vad blir ditt val?

Har du bestämt dig?

Vågar du göra ett val som eventuellt kan vara rätt eller låter du bli för att undvika att valet eventuellt visar sig vara fel?

Att acceptera sig själv öppnar upp möjligheter för utveckling och förändring.

Självacceptans handlar inte om att acceptera det stadiet man befinner sig i eller att anser sig vara.

Det handlar alltså inte om att passivt se på när livet håller på och raserar mitt framför näsan eller att tillåta ohälsa och dålig självkänsla ta över kontrollen över livet.

Nej, självacceptans handlar om modet att våga se sig själv, sitt sanna jag.

Med självacceptans skapas en inre styrka till att se sin sårbarhet och sitt sanna jag och skapar i samband med detta en insikt i hur viktigt det är iaktta dessa delar av sig själv och acceptera sig själv, för att våga släppa på självkontrollen och ge utrymme till att kunna lyssna in vad känslor har att säga och öppna upp möjligheten till en mer effektiv och hälsosam egenutveckling och förändring.

Det kan till en början kännas som att man kritiserar och dömmer sig själv men med tiden växer insikten sig starkare om att allt har en positiv effekt och att man tar med sig mycket kunskap för kommande dagar.

Våga prata öppet om din psykisk ohälsa.

Jag vet av egen erfarenhet att man mår mycket bättre av att prata öppet. Det tar bort ensamhetskänslor, skuld, skam och många andra obehagliga känslor.

Men en öppen dialog hjälper inte bara en själv utan även andra från att hamna i liknande situationer och ökar chanserna till att andra som befinner sig i mörkret vågar öppna upp och söka vård i tid, för att själva ge livet chansen att få ett liv utan psykisk ohälsa.

Man kan hjälpa många genom att vara öppen med hur man själv mår istället för att hålla det inombords och man ger dessutom framtiden, efter det att vi lämnat, en bättre värld. Våra barn kommer, tack vare oss kunna leva mer hälsosamt och friskt.

Det är så otroligt viktigt att vi alla hjälps åt och vågar öppna upp och pratar om hur vi mår. För alla människors skull!

Ibland behöver man läka själen för att lyckas läka kroppen!

Värktabletter har ingen verkan mot huvudvärk eller annan fysiologisk smärta ifall det är själen som värker.

Lik som övriga människokroppen är också själen en ömtålig och sårbar entitet som får ta mycket om dagarna.

Det innebär att emotionella och psykologiska smärtor manifesterar sig in inom oss och sker oftare än vad vi själva är medvetna om.

Detta innebär att det ibland krävs andra metoder än värktabletter för att bota de fysiologiska besvären som uppkommer, även om det skulle vara bekvämare och enklare att behandla en fysisk ohälsa framför en underliggande psykisk.

Kort sagt.

Är det verkligen migränen som värker eller är migränen ett symtom på en underliggande psykisk ohälsa och själens rop på hjälp

Stäng meny