Hur människan mår är så mycket mer än bara ett kroppsligt fynd.

Helhetsbilden av en människa är så otroligt viktig att komma ihåg vid bedömning och behandling av människans hälsa.

Varje person har sin egen berättelse och livssituation som är viktig att få med för att kunna åstadkomma en lösning till en långsiktig hälsa utan återfall.

Till exempel. En person vård för magproblematik som pågått under en längre period. Efter undersökning kan läkaren konstatera att magvärken berodde på ett magsår. Fysiskt sätt.

Men just denna läkare nöjer sig inte med att stanna där, utan väljer trots satt diagnos att sätta sig in mer djupgående i sin patients livssituation och berättelse. Vilket läkaren gjorde helt korrekt i, för med detta kunde läkaren konstatera att magsåret som uppkommit i själva verket uppkommit på grund utav utbrändhet. Patienten har under en längre tid känt sig stressad och mått psykiskt dåligt under en lång period. Magsåret visar sig plötsligt vara mer än bara ett magsår.

Det jag vill få fram med detta är att människan trots allt är mer än bara en kropp och hur en människa mår är så mycket mer invecklat än bara kroppsliga fynd. Det är fler pusselbitar som ska sättas ihop för att människan ska kunna känna välbefinnande och ha en god långsiktig hälsa. – Det är en process som jag skulle säga omfattar allt från det kroppsliga till det mer existentiella, sociala och emotionella.

 

@konstenattvaramanniska.se

Vi kan förändra vår tro på oss själva. – Ta steget och nå din personliga utveckling och framgång.

Mycket handlar om att våga träda fram ur vår comfort zone och gamla rutiner. Vi är främst bromsklossarna till vår egna personliga utveckling.

Allt nytt är skrämmandeoch allt som skrämmande har människan en tendens till att dra sig från, istället för att utmana rädslan. Vi väljer att hålla oss till saker som vi vet vi kan hantera, är bra på och som vi gjort extremt många gånger för.

Rädsla är allt för många gånger orsaken till att drömmar förblir drömmar eller att försök till att nå drömmarna inte blir till hundra procent. Utan hamnar på halvfart, just för att man undermedvetet är rädd för att misslyckas. Rädslan går att övervinna. Den grundar sig ofta i tron på oss själv men den kan brytas ner.

Genom att våga prova på och hela tiden pusha sig framåt så kommer insikten och tron successivt komma till att vi faktiskt är kapabla till att klara av nya saker. – Du kommer praktiskt taget imponeras av dig själv när du ser hur mycket nytt du egentligen klarar av om du bara vågar ta steget.

Låt inte rädsla hindra dig. Ta steget och du kommer få vara med om en otroligt stor personlig utveckling och framgång i dig själv. – Vi är våra bromsklossar till vår egna personliga utveckling.

Allt fokus på här och nu.

Vi oroar oss allt för ofta på det som ska komma och glömmer lätt bort den dag, den stund och det ögonblick vi befinner oss i just där och då.

Vi tappar vår medvetna närvaro, skapar oss istället olika tänkbara scenarion i skallen, som triggar igång en massa onödiga stresshormoner och som enbart endast orsakar obehagliga känslor, så som t.ex. ångest, ängslan och rädsla. Scenarion som mer eller mindre aldrig uppkommer i slutändan.

Just därför är det så otroligt viktigt att lära sig medveten närvaro. – Att kunna förmå att leva i stunden, njuta av dagen man befinner sig i, koppla av, låta morgondagen vara en gåta, ett oskrivet blad och gårdagen ett förflutet.

Det enda som betyder något är här och nu. För när allt väl kommer till kritan så faller det mesta på plats ändå. 

Jante. – Genom att lyfta dig själv, lyfter du också andra.

Har du en tendens till att trycka ner dig själv? – Sluta upp med det och börja fokusera på att lyfta dig själv istället. Du kommer vinna mycket mer på det och samtidigt hjälpa andra.

Människan har en vana att förminska sig själv och medmänniskor på olika sätt genom olika handlingar. Många gånger gör vi det dessutom helt omedvetet. P.g.a jantelagen vi lever under, som existerat sedan urtiders urtider och som fortsätter hålla ett järngrepp om samhället.

Denna typ av kultur påverkar oss mer än vad vi är medvetna om. Den finns bland oss hela tiden och det är den som bromsar människan till att våga sticka ut och känna sig tillräcklig och det är även den som många gånger är orsaken till människans psykiska ohälsa.

Men om vi alla nu tar in detta som skrivs, blir medvetna om jante och efter det försöker börja leva utanför den, så har vi goda chanser att riva ner den för gott.

Så framöver istället för att förminska dig själv eller dina medmänniskor, försök bli påminna dig om jante. – Genom att lyfta dig själv, lyfter du också andra.

Om en person bara ser dina brister, är hen verkligen rätt då?

En människa kommer aldrig bli felfri. Så enkelt är det bara. Vi har alla vad vi själv skulle kalla det brister och dessa gör oss unika. Den är en del av oss själva och det är också med våra brister, som vi delvis hittar vår motsatta människa. Personen som kompletterar den pusselbiten som saknas hos oss själva.

Men om en människa du träffar, som du själv känner kompletterar dig, upprepade gånger påtalar dina ”fel” och brister, enligt hen själv, så är du troligtvis inte rätt person för just hen. –  Då väntar någon annan på dig som ser dig för den du är och kan se dina brister som en del av dig och där ni tillsammans kan kompromissa fram fungerande lösningar istället för att bara klanka ner.

Så om någon framöver börjar letar eller påtala dina fel och brister, ställ dig själv frågan då om du verkligen är rätt person för hen, eller om du ska börja tänka på att ta upp diskussionen.

Vad har ni tänkt göra åt problematiken kring psykisk ohälsa, politiker?

Den psykiska ohälsan fortsätter att breda ut sig och skapa ohälsa i Sverige och kostnader på både individ och samhällsnivå.

Statistik siffran kring hur många individer som sjukskrivs varje år för någon form av psykisk ohälsa väcker stor oro och kräver förändring nu från oss alla. Framförallt från den politiska sidan.

Det är dags för politiker att sluta prata om vad man planerar att göra för att förändra Sveriges psykiska ohälsa och istället börjar agera och jobba sig dit. Det har samtalats, diskuterats och reflekterats tillräckligt om samma saker, gång på gång. – Sätt igång med förändringen.

Förändringen kommer ta tid. Det är definitivt inget som sker över en natt, vilket gör det på hög tid dags att starta upp ordentligt och satsa allt man har för att förebygga, förändra och hjälpa de som redan drabbats av psykisk ohälsa.

Men för att vårt land ska lyckas, krävs det självklart också att vi enskild arbetar mot ett öppnare klimat kring psykisk ohälsa genom att fortsätta prata om vårt psykiska mående med varandra, vågar söka hjälp, tar vår hälsa på större allvar, stöttar varandra och slutar döma.

Stäng meny