Dela detta inlägg:

Psykisk ohälsa skapar hemlöshet. Hemlöshet skapar psykisk ohälsa.

Samhället måste fortsätta förbättra sjukvården så att fler får möjligheten att erbjudas stöd och hjälp som möjliggör en funktionell, meningsfull och god vardag med ett gott och balanserat välbefinnande. Utan hemlöshet.

Idag riskerar människor att bli vräkta på grund utav att regler och riktlinjer inte följs enligt avtal och överenskommelse, allt på bekostnad på att den psykiska sjukdomen bildar ett funktionshinder i människors vardag, som gör att andra viktiga saker faller bort. Viktiga saker som att tillexempel betala lägenhetshyran eller visa hänsyn till grannar kan alltså orsaka hemlöshet.

Detta är allt annat än acceptabelt. Vi behöver en verkligen få till en drastisk förändring i landet så att samhället sedan kan möjliggöra och erbjuda en förbättrad vård, stöd, anpassning och rehabilitering som resulterar i att fler personer kan få en fungerande vardag trots sina psykiska besvär.

För personer med psykiska sjukdomar har tillräckligt med problem och bekymmer som det är när man drabbats av en psykisk sjukdom och orolighet över att bli hemlös ska då inte få existera . Det ska definitivt inte heller vara acceptabelt att skicka ut någon funktionshindrad på gatan, oavsett om det rör sig om fysiskt eller psykiskt funktionshinder.

Nej! Detta är ett problem som vi alla måste hjälpas åt med att förändra.

Vi måste börja lära oss se allas lika värde. Ett bra första steg för att komma vidare är att lära varandra att inte särskilja fysisk sjukdom med psykisk sjukdom och se dess funktionshinder som jämlikar.

För hur hårt och elakt detta nu än må låta i vissas öron, så är det ju trots allt så att vi inte skickar en rullstolsbunden människa ut på gatan endast grundat på att personen råkar ha ett funktionshinder som skapar en begränsning för personen i vardagen till att klara av saker på egenhand eller att det råkar störa andra runt omkring?

Dessutom måste vi alla hjälpas åt att hjälpa de svenska hemlösa som lever ute på gatorna så att även dem får en möjlighet att få tillbaka en god och balanserat psykisk hälsa.

Vill du ha mer av mitt skrivande och arbete? Klicka in på @konstenattvaramanniska.se

Kommentera

Stäng meny