Dela detta inlägg:

SVERIGE & INTEGRATIONEN!

Det råder problematik över Sveriges mottagande av immigranter och en del vill sätta stopp för integrationen.

Problematiken bör definitivt ses över men svenskar bör samtidigt skapa sig mer förståelse och empati till immigranterna och deras bakgrund till att fly till ett nytt främmande land.

Paradiset.

Det råder hemska förhållanden i delar av vår värld idag.

Förhållanden som ingen svensk kan förstå då vårt land har lyckan att vara ett tryggt land. Vi kan sova gott om nätterna utan att rädslan över att vakna upp dagen efter.

Personligen har jag förståelse till varför flyktingar väljer att immigrera till Sverige.

Vårt land är av hög kvalité. Vi tillhör en kontinent som erbjuder både trygghet och solidaritet. Sverige har stora tillgångar till mat och friskt vatten. Barn möjligheten att gå i skolan och vuxna att arbeta.

Allt detta bygger upp stor förväntan och förhoppning om att livet vänder till det positiva.

Sverige är ett paradis jämfört deras förflutna. Ett land att drömma om.

Motgång & anpassning.

Redan vid svenska gränsen raserar allt. immigranter nekas på plats och får vända tillbaka.

Andra tas emot. Men bara tills domen kommer om rätten till uppehållstillstånd eller inte. Det är långt ifrån alla som får godkänt och många tvingas bli utvisade från vårt land.

Får man däremot uppehållstillstånd så startar nästa steg. Man ska nu lära sig ett nytt språk, anpassa sig efter en ny kultur och nya normer.

Svenska språket är inte enkelt. Vårt språk är väldigt grammatiskt lagt. Svenskar dessutom ett beteende som inte alltid är det lättaste att anpassa sig till. Vi är generellt svåra människor, introverta, reserverade till en början och besitter mycket fördomar och åsikter.

Många åsikter omfattar just integrationen till Sverige. Att de inte tar uppehållstillståndet på allvar utan glider runt på andras pengar utan minsta ansträngning till att anpassa sig till landet och att kunna komma in på arbetsmarknaden och skaffa sig inkomst, istället för bidrag bekostade av oss.

Visst. Lite så kanske det är idag bland vissa människor. Det finns dock svenskar är likadana.

Win-Win situation.

Majoriteten av svenskar anser att invandrare har en skyldighet. Att så snabbt som möjligt anpassa sig till svenska rutiner.

De ska på kort tid lära sig språket så pass, att det inom kort ska kunna ta ansvar för sig själva.

Det är ett önsketänkande. Om detta hade fungerat så hade Sverige inte haft de problemen som idag existerar.

Det är svårt för nyanlända idag att komma in på arbetsmarknaden. Dels för att många arbetsgivare idag, inte anställer nyanlända och det har inte alltid med att göra att de är invandrare. Utan har med det svenska språket, förmågan att kommunicera, oerfarenhet och att utbildning saknas. Vilket innebär en risk för arbetsgivare.

Men det finns dock möjligheter till att önsketänktet kan bli verklighet.

Fösta steget är att invandrare bör prioriteras högre.
Regeringen tillsammans med EU bör se över flyktningssituationen. Att ta större ansvar och skapa ett fungerande samarbete för att förändra dagens situation i det svenska samhället.

Sverige behöver långsiktiga och hållbara mål för att ta ansvar gällande de flyktningar som idag befinner sig Sverige, samtidigt som målen blir förberedande för kommande integration.

Fokus bör ligga på tre viktiga områden. Medmänsklighet, ansvar och stöd.

Det är också otroligt viktigt för nyanlända att snabbt komma in på arbetsmarknaden men även för Sverige.

Genom att starta företag, där prioriteringen ligger på nyanlända och där lättare arbetsuppgifter utförs så skulle möjligheten till arbete öka, samtidigt som kostnaderna för Sverige skulle minska.

Detta skulle även bli en positiv effekt för själva integrationen. En självklar nödvändighet för att få Sverige att fungera.

Effekten skulle dels ge ett bättre mottagande, större möjligheter till självförsörjning, självständigthet, mindre känsla av utanförskap och minskad orolighet bland både svenskar och nysvenskar.

Samtidigt som kostnaderna framöver skulle minska markant. Win-win situation.

Asylrättighet.

Alla immigranter ska ha rätten till att söka asyl.

Människor som flyr under speciella förhållanden ska framförallt prioriteras. Men det bör också vara vara tydligt med vad som förväntas av de nyanlända. Tydliga riktlinjer.

Sköts inte dessa finns riksen att man tyvärr får lämna landet eller söka asyl på nytt, där chansen till godkännande är mindre än vid första tillfället.

Vid kriminalitet bör man istället för att skicka hemfolk, straffa dessa på samma sätt som svenskar. Vid frisläppning tas uppehållstillståndet tillbaka och man får börja om från början.

Det kräver förstås stort ansvar och årtagande från EU och Sverige. Men det bör definitivt bli en förändring kring deras ansvar och synsätt.

Dessutom bör barn vars föräldrar sedan tidigare bosatt sig i Sverige få det enklare till rätten att stanna. För en familj ska inte vara splittrad utan hålla ihop. När det kommer till ensamkommande barn som bör dessa sättas i tryggare miljöer än vad de idag får och få mer stöd. Landet bör ta mer ansvar och se över barn och ungdomar under den tiden som asylproscessen är igång.

uUngdomar bör det defintivt finnas riktlinjer på hur man ska bemöta, agera och ge stöd åt dessa. Reformen kring detta skulle ge mindre risk för att de hamnar i negativa miljöer som kan ge skada för både de själva och vårt land.

Kan vi göra denna reform, så tror åtminstone jag att det gynnar oss alla.

Att sverige blir tryggare, att kostnader går ner markant och att integrationen bli betydligt enklare att hantera.

Detta inlägg har 3 kommentarer

  1. “Fokus bör ligga på tre viktiga områden. Medmänsklighet, ansvar och stöd.”

    1. Skrev det? Men du kanske inte höll med? 🙂

    2. Helt rätt!

Kommentera

Stäng meny