Dela detta inlägg:

NORMER, - NÖDVÄNDIGA ELLER INTE?

Dagens normer. 
Motiv till att människan idag angrips av ett mörker. som innebär ett kämpande för att inte den psykiska ohälsan ska ta över kontrollen.
Så varför har vi dem när människan blir så pass påverkad? Finns det något positivt? och vad händer när vi sticker ut från dem? 

Det kan verka konstigt, men normerna är till viss del nödvändiga för människan.

Normer behövs.

Utan normer skulle inte människan fungera.
Vardagen samt dem saker vi utför grunder sig i olika normer. Dessa har en positiv inverkan och kan tolkas som riktlinjer för hur människan ska agera i olika situationer. T.ill exempel hur man bemöter sina medmänniskor och hur man ska agera när man sitter i en biograf.

Så från början var normer något bra. Något som finns till för att underlätta för människan och som behövs är nödvändigt för att ha ett civilserat samhälle. Dessa normer kallas för möjliggörnade. 

Konstant utanförskap.

Men många av de normer som byggts upp under åren har istället skapat en negativ inverkan på männsikan. De är begränsade.
De gör att vissa människor tenderar till att hamna utanför, för att de inte känner gemenskap eller att de "passar" in i samhället. Vilket kan vara en av orsakerna till psykisk ohälsa.

Flera av er kan tycka att de är bagateller som många mår dåligt av.
Men det kan ändå vara otroligt tärande för dessa personer att behöva uppleva detta. Framförallt om det inträffar gång på gång.

Det är otroligt påfrestande att konstant känna sig utanför och annorlunda till övriga i samhället. Dessutom är det inte helt ovanligt att konskvenser uppkommer när man bryter någon norm.

Grupper som idag är utsatta för dessa är, HBTQ-personer och individer med annan etnisk bakgrund.
Glopord, misshandel och dödshot är några få konserkvenser dessa människor kan råka ut för.

Prata om det.

Det går att förändra och det går att göra de negativa normerna till positiva.

Men för att lyckas med detta måste vi alla börja prata om normer och påminna varandra och sig själv om att normer är förändringsbara och vikten i att få alla att känna gemenskap. Oavsett bakgrund.

Det går att göra de osynliga normerna till synliga, bara man är villig att själv ta sig tiden att plocka fram dem och analysera sin egna syn på saker och ting. Även om det kan kännas svårt, omöjligt och skrämmande från början.

Oavsett om du är homofob eller rasist, så har du chans till förändring. Du kan vidga din syn och dina egna normer kring andra människor eller saker. Når du dit, så kommer du känna en lättnad, ha en mer öppenhet för världen och framförallt mycket stabilare i dig själv.

Öppet sinne.

Se världen med andra ögon.
Självklart inte konstant eller varje dag, men med jämna mellanrum när du antingen när tid finns över eller när du tar dig tid att sätta dig ner och endast fokuserar på dina egna tankar.

Jämför det med meditation. Att gå in i sig själv och fokusera på varför du ser på saker på ett visst sätt, om det grundar sig i att någon påverkat dig och hur lösningen skulle kunna se ut för just dig för att förändra det hela så att fler kan känna gemenskap.

Dessutom kan du diskutera det hela med en vän eller familjemedlem. Det hjälper er båda att byta tankar och funderingar kring det hela. Även om reaktioner kring allt skulle skilja sätt. Vissa kan bli arga, andra ledsna och skrämda och det skulle inte vara helt lustigt om vissa blir helt till sig och börjar debattera extrem mycket.

Men jag kan lova att ingen kommer gå därifrån oberöd.

Försök därför framöver att vara öppen för en förändring och försöker se saker på ett annorlunda. Det kommer gynna oss alla dessutom kommer samhället få en mer hälsosam livsstil.

Summering.

Normer är nödvändiga för mänskligheten, för att ha ett fungerande samhälle. Men dem kan också påverka mänskligheten negativt och skapa utanförskap och ohälsa. Därför är det viktigt att skilja på normerna. De möjliggörande och de begränsade. Det vill säga de positiva och de negativa.

Kommentera

Stäng meny