Dela detta inlägg:

VÅRDEN INKOMPETENT PÅ POLITIKERNAS BEKOSTNAD!


Psykisk ohälsa är den vanligaste anledningen till sjukskrivning.

Men trots att regeringen har siffror på detta och är fullt medvetna om det, fortsätter dem att sopa alla under mattan.

Konsekvensen av deras agerande blir att vården inte har möjlighet att erbjuda rätt typ av behandling eller har förmågan att ta hand om sina patienter som lider av någon form av psykisk problematik.

Utan istället fortsätter skicka hem dem med varsin sjukskrivning som konstant förlängs medans mående förblir desamma.

Politikernas val kring allt detta är för mig ett stort frågetecken.

Pengar och ekonomi är för den tillfälliga regeringen en viktig punkt. Hela tiden försöker man hitta sätt att dra ner kostnader och onödiga utgifter.

Antal sjukskrivningar är en sådan sak.

Allt för många anses få sjukpenning som dem egentligen inte anses ha rätt till i politikers tycke.

Dessa "onödiga" sjukskrivningar kostar samhället alldeles för mycket och måste skärpas.

Personer blir nu istället nekade sjukskrivning och får återgå till arbetet med sina besvär utan någon hjälp från vården.

Problemet löst?

Inte direkt.

Sveriges ekonomi ser nog garanterat bättre ut än på länge, men befolkningens hälsa sämre än på länge.

Människor fortsätter att må dåligt i landet, vissa av dem orkar inte leva mer utan begår självmord.

Andra människor försöker själv men faller sedan tillbaka djupare i sin psykiska sjukdom. Som då kostar samhället dubbelt så mycket.

Men om den styrande faktorn istället kunde se över problemen en gång till.

Så skulle dem förhoppningsvis se samma lysande svar som en annan.

Sätt in rätt resurser inom vården där de saknas och som gör det möjligt för vården att erbjuda rätt behandling i tid.

Denna förändring skulle innebära att sjukskrivningarna skulle gå ner per automatik samt att samhället skulle spara flera kronor på varje person som får behandling i rätt tid.

Så min fråga är, vad väntar dem på?

Kommentera

Stäng meny