Dela detta inlägg:

2017.12.01 | EN VIKTIG DAG ATT UPPMÄRKSAMMA MER.

Vi går snart i 2018.
Ändå är det fortfarande extremt stigmatiserat att prata om denna sjukdom. Ändå är det globalt över 30 miljoner människor som avlidit i denna hemska sjukdom och över 37 miljoner människor som idag lever med den. Ändå pratas det inte speciellt mycket om den.

Det borde vara lika självklart att uppmärksamma och samtala om detta som man gör med cancersjukdomarna. Tänker framförallt på bröst- och prostatacancern. Men det gör vi inte. Utan istället låter vi ha ett samhälle som stigmatiserar detta allvar.

Stigmatiseringen.

Det gör mig riktigt ledsen att behöva se hur obemärkt denna sjukdom passerar. Detta trots att vi en gång om året har denna dag. Så hur kan det då vara så att man glömmer bort att uppmärksamma detta?

Beror det på att samhället tycker att cancer är viktigare då det drabbar fler? Eller har det med att samhället i allmänt saknar kunskap och fakta om sjukdomen? Anser man att denna sjukdomen tillhör bögarna och att detta gör att det inte är lika viktigt att uppmärksammas? 

Oavsett vilken av dessa anledningar som stämmer, så har dessa saker en sak gemensam. Folk dör i båda. Dessa sjukdomar tar oskyldiga människors liv. Både cancern och HIV/Aids kan drabba alla. Oavsett kön, oavsett sexuell läggning och oavsett vart du bor på denna jord.

Så nu tänker jag bryta denna stigmatisering och prata lite om HIV och Aids. För detta är en viktig sjukdom att uppmärksamma och öppet upp ett samtal om. Så att vi tillsammans en gång för alla helt kan kasta stigmatiseringen åt fanders.

2017.12.01 - En dag att uppmärksamma.

Det är nämligen World Aids Day.
En dag som finns till för att uppmärksamma de människor som avlidit och som idag lever med denna sjukdom. En dag som helt enkelt i mitt tycke uppmärksammas alldeles för lite. Jag tror inte jag är ensam om att tycka att stigmatiseringen kring denna sjukdom är väldigt stor. För det är otroligt stigmatiserat, åtminstone i vårt land. Men frågan är varför?

Mycket beror garanterat på oss övriga människor som inte lever med sjukdomen. Många saknar en grundläggande kunskap om vad sjukdomen innebär och hur den smittas. Vilket gör att människan ser dessa HIV-smittade som en smittorisk för omgivningen. Som om det fortfarande ansågs vara pesten som människorna kommer och går med. Vad tror ni detta innebär för de smittade individerna?

Jo. Det innebär att majoriteten av dessa smittade väljer att inte prata eller berätta för sin omgivning om sjukdomen. För att inte utsätta sig själv för en jobbig och påfrestande situation. För även om en HIV-smittad kan leva ett ganska normalt liv med hjälp utav bromsmedicin. Så är sjukdomen fortfarande för många i samhället en fara. För HIV förknippas fortfarande med döden.

Detta måste vi nu göra något åt, så att vi kan äntligen kan råda bot på stigmatiseringen. En gång för alla.

Lösningen på problemet.

Det vi måste göra är att prata öppet om den. Då menar jag inte enbart de människor som idag lever med sjukdomen. Utan även vi medmänniskor.

På samma sätt som vi har våra cancergalor så borde även en "World Aids Day"-gala skapas. Sänd den på tv:n för att sprida kunskapen snabbt. Detta skulle inte bara kunna dra in pengar till forskningen utan också vara lösningen på stigmatiseringen. För i samband med att sjukdomen uppmärksammas bjuds man in som människa att öppna upp för dialog kring sjukdomen. Samtidigt som man får ren kunskap om hur sjukdomen smittas och hur den i första hand uppkom.

Detta skulle innebära att vi i framtiden skulle ha barn som inte skulle behöva känna stigmatiseringen och att framtida smittade skulle kunna ha möjligheten att leva öppet med sin sjukdom utan att känna sig mindervärdig eller smutsig.

Så vi måste börja prata om detta. Något som måste göras ända tills den dagen då ämnet inte är tabu längre. För det är vår skyldighet att hjälpa dessa smittade människor att få möjligheten att leva ett normalt liv utan att behöva må psykisk dåligt över att dem är HIV-positiva. För om det är nog svårt att komma ut som homosexuell i detta samhälle, då kan jag tänka mig hur svårt det måste vara att komma ut med att man lever ett liv som HIV-positiv. Framförallt utan risken att bli dömd.

Så produktionsbolagen på SVT, TV4, V3 och kanal 5 se nu till och sätt igång med detta förslag. Hojta till om ni behöver hjälp. Jag tar gärna på mig det uppdraget. För jag tycker detta är jätteviktigt att uppmärksamma. Precis på samma sätt som Bröst-, barn och prostatacancern får sin viktiga uppmärksamhet.

Jag tycker vårt samhälle verkligen bör skämmas. Nu är det slut på att tillåta att fler människor dör i denna sjukdom. Framförallt ska dem inte behöva dö i tysthet och av anledning att vi i detta samhälle saknar empati för mänskligheten.


LÄS GÄRNA OCKSÅ "PrEP åt folket"


 

Carl-Robin Larsson
www.instagram.com/crobinlarsson

Kommentera

Stäng meny