Dela detta inlägg:

TIPS | DIABETES - FÖRSTA HJÄLPEN.

Varje dag får Sverige vara med om fem dödsfall där denna sjukdom är underliggande orsaken. 450.000 människor bär dagligen den dagligen som en del av sin vardag. Ändå pratas det inte tillräckligt om den.

Så låt oss nu ändra på den saken. Jag vill be er att ta er tiden till att läsa detta inlägg, så att ni i framtiden kan vara med om rädda ett liv om en akutsituation skulle uppkomma. För när en akutsituation väl uppkommer så är det du som medmänniska som personens liv hänger på. Du har en annans liv i dina händer och det finns då inte läge för att drabbas av panik.

Om sjukdomen.

Diabetes är så mycket mer än bara en sjukdom, den är flera med olika tillstånd som påverkar människans livsstil. Men det alla dessa sjukdomar har gemensamt är ett för högt blodsocker som beror på kroppens oförmåga att på ett korrekt sätt använda energin från maten. Vilket gör att personer med diabetes måste tillgodose kroppen med insulin. Vanligtvis görs detta med hjälp utav en s.k. insulinspruta, men kan också ibland göras med tabletter. Något som avgörs beroende på vilken typ av diabetes personen lider utav av.

Diabetes typ 1.

I vårt land lever ungefär mellan 5-10 procent av diabetes typ 1. Många av dem är vår framtid, nämligen barn och ungdomar. Att leva med typ 1 innebär att kroppens insulin helt eller nästan helt har slagits ut av kroppens egna immunförsvar. Orsaken är att immunförsvaret angriper cellerna i bukspottskörteln vilket gör att kroppen på längre sikt inte har någon som helst möjlighet att tillgodose sig med eget insulin. Anledningen till varför angripandet sker vet man fortfarande inte.

För att kroppen ska kunna fungera och för att människan med sjukdomen ska klara av att leva så måste insulin tillföras till kroppen. Det görs i detta fall genom en insulinspruta eller insulinpump från dag 1 som sjukdomen upptäcks. En process som för många i början är väldigt tuff och jobbig att behöva lära sig och få in som rutin i sin vardag.

Denna diabetes typ kan ärvas om en eller båda föräldrarna bär på sjukdomen. Även om riskprocenten är liten.

Sjukdomen går inte att bli friskförklarad från. Den kommer alltid vara en del av personens liv.

Diabetes typ 2.

Diabetes typ två är den vanligaste typen som majoriteten av människor med Diabetes lever med. Man brukar påstå att denna typ främst drabbar äldre personer och att den oftast gärna kommer smygandes. Vilket gör att personen i flera år kan ha haft höga blodsockervärden utan att man upptäckt detta. Här har kroppen fortfarande möjlighet att producera insulin, även om mängden är minimal. Vilket gör att den inte räcker för att tänka kroppens behov. Cellerna är många gånger så pass nedsatta att dem inte fungerar på ett korrekt sätt och resultatet av detta blir då att för mycket socker tar sig ut i blodet. Vilket i sin tur då gör det omöjligt för fett- och muskelcellerna att ta upp allt socker. För att dessa cellerna ska kunna ta upp allt socker och tillgodose kroppen med energin krävs en stor mängd insulin.

Skillnaden mellan typ 1 och typ 2 är dock att personen inte alltid behöver någon medicinering för att kroppen ska fungera. Utan många gånger räcker det med att personen håller sig fysiskt aktiv, tillgodoser kroppen med rätt kost och håller en sund vikt. Men ibland behövs även medicinering och i dessa fall intas detta i form av tabletter. Dessa stimulerar kroppens egna insulinproduktion eller ökar vävnadens känslighet för insulin. Men man bör också som medmänniska veta att det finns dem personer med sjukdomen som även här måste tillgodose kroppen med injektioner.

denna allmänna ärftligheten till denna sjukdom är betydligt högre än typ 1 och även denna går det inte att bli frisk från. Men man kan minimera den genom att röra på sig mer och äta rätt.

Blodsockerfall.

Rätt som det är kan en personen med diabetes drabbas av en blodsocker fall och orsakerna till dessa är många. En konsekvens som många gånger är obehaglig att drabbas av och som ibland även kan leda till att personen får ett krampanfall. Ett anfall som kan drabbas när som helst och vart som helst och som vissa tillfällen kräver stort ansvar på oss som medmänniskor. Det är vår plikt att rycka in och hjälpa den drabbade.

Gränsen till att en person drabbas av ett krampanfall är olika från person till person. Något som man ibland kan ta reda på med hjälp utav ett EEG*. Men det innebär inte att personen automatiskt avskriver sig risken till att drabbas.

Så min fråga är om du vet hur du hjälper en person med diabetes?
Här kommer en viktig och avgörande snabbkurs i hur du på allra bästa sätt hjälper en person som drabbats av ett blodsockerfall. Eller i värsta fall ett krampanfall.

OM personen är vid medvetande. Ge personen något litet sockerhaltigt att äta eller dricka.
(Ex. Dextrosol, Mjölk, Choklad, Honung). Observera! personens återhämtning och se till att han eller hon blir stabil i sitt blodsocker.  Om ingen förändring sker eller om det blir värre efter 10 minuter. RING 112.

OM personen är medvetslös. Kontrollera andningen och luftvägarna och lägg personen i framstupa sidoläge. Vid en kramp gäller framstupa sidoläge för att se till att personen inte sväljer eller biter sig i tungan och att personen har fria luftvägar. Ibland kan man även ge en Glukagonspruta. Ett receptbelagt hormonpreparat som den drabbade kan ha fått utskrivet. Som nära anhörig kan det vara bra att du lär dig hur den ska hanteras.

Observera! RING ALLTID 112! och lägg aldrig något sockerhaltigt i munnen på en medvetslös person. Det finns risk för kvävning och lämna aldrig personen ensam för ens ambulansen tagit över. Det du som medmänniska kan göra är att försöka pensla insidan av kinden med sirap eller honung.

[Molly Sandén är en av våra kända personer som öppet pratar om sin diabetes. Du kan höra henne prata om sin diabetes i den nya dokumentären "Leva utan att dö" - En film om just diabetes]

Bakomliggande orsak.

Orsaken till varför en person med diabetes drabbas av lågt blodsocker är för att hjärnan inte får tillräckligt med näring. Vilket gör att man till sist bli medvetslös. Kroppen drabbas av en chock. Men innan detta brukar hända så uppkommer varningstecken som personen ibland lärt sig se.

Men skulle det ändå uppkomma en situation där en person drabbas av sockerfall så har du nu fått information om första hjälpen. Ta vara på den och tveka aldrig på att ingripa. Våga dessutom ta hjälp av omgivningen runt dig. Ibland kan det vara skönt att inte behöva vara ensam.

Det är vår plikt som medmänniska att ingripa när någon annans liv svävar i fara.

 

Kommentera

Stäng meny