Dela detta inlägg:

Ett sätt att särbehandla kvinnan från mannen.

Det är en återkommande diskussion om huruvidare man bör avskaffa kvotering. Då det är ett sätt särbehandla människor i vårt samhälle. Majoriteten av dessa som vill avskaffa kvoteringen är kvinnor eftersom det är detta kön som majoriteten av gångerna får stå ut men denna form av särbehandling när det kommer till rättigheter och frågor som rör arbetsmarknanden, fördelar och löneanspråk.

Det är med full förståelse från min sida att man som kvinna vill avskaffa detta, då det tydligt är så att vi med penisar mellan benen har mer fördelar än kvinnorna, trots att vi inte är dem som i alla lägen bör ha dessa om man ser på det stora hela.

Att vi som män har det lättare att få högre uppsatta roller i arbetsmarknanden är personligen något som jag måste säga förvånar mig av den anledningen att vi generellt har betydligt sämre betyg när det kommer till studier och meriter. Kvinnorna dominerar fortfarande på den fronten, men ändå som får detta kön nöja sig med att ”slava” under män som inte alltid tillsätts en rättvis tjänst om man tänker på dessa saker. Utan det hänger bara på en anledning. Saken som dinglar mellan benen.

Kvotering lagstifades för att man ville få en mer jämnställd arbetsmarknad i samhället, detta för att man ansåg att likabehandlingsprincipen inte fungerade och att man i första hand valde att anställa en man framför en kvinna. Kvoteringen skulle vara ett verktyg för samhället som med tiden skulle göra arbetsmarknanden mer jämnställt.

Varför vill då kvinnorna avskaffa kvoteringen?

Den fungerar inte som det var sagt att den skulle göra och dem är trötta på att behöva vänta på den förändring som kan komma längre fram med åren. Kvinnorna är trötta på att arbetsmarknanden i första hand anställer män istället för kvinnor. Trots att dem kan besitta samma meriter eller där kvinnan kan ha högre meriter än mannen.

Dessutom har kvoteringen orsakat så att vi män idag kvoterar kvinnan utanför det som rör arbetesmarknanden. Vi tenderar till att se kvinnan som svag och en person som inte klarar sig själv.

Så jag har full förståelse kring att man vill försöka få bort denna form från lagstiftningen och att man som stat bör se över andra alternativ för att lyckas få ett samhälle där kvoteringen inte existerar. Ett samhälle som innebär jämnständighet och där arbetsmarknanden framförallt förändras.

Arbetsmarknaden där män dominerar både när det kommer till kön och inkomst varje månad. Utan att det finns någon som helst rättvis förklaring till varför det ser ut som det gör för dagen.

Men jag tror att jag har kommit fram till en slutsats på varför arbetsmarknaden ser ut som den gör för dagen och anledningar till att man bör se över det här med kvotering och kanske hitta andra alternativa lösningar.

Män väljer män: Manliga chefer inom ett yrke anställer hellre en man än en kvinna i tron om att mannen är mer lämpad för arbetet. Genom att vara man som tillkommer det per automatik vissa egenskaper som kvinnan saknar nämligen makt, högre värde och respekt. En man vågar ta för sig mer på arbetet, har bättre ledarskapsförmåga och åsikterna som kommer från mäns mun tas på större allvar. Slutligen att anställa en man innebär att man inte tar några risker till att förlora sin anställde genom graviditet och föräldraledighet.

Samhällets norm: Manliga chefer går gärna efter den norm som idag exisisterar i vårt samhälle som ursprungligen uppkom från förr i tiden, där kvinnan var den som skulle vara hemma med barnen och ta hand om hushållet. Medans mannen var den som skapade sig en karriär inom arbetsmarknaden och försörjde familjen. Man går också efter att kvinnorna skulle ha det svårare att kombinera yrkeskarriären med familjen gentemot männen. Dessutom har samhället en generell förväntan på kvinnan, både på individnivå och samhällsnivå som har med den aktuella punkten att göra.

Män drar sig från att söka arbeten som har en kvinnlig chef: Även fast jag inte vill tro att detta påstående stämmer, så måste jag ändå någonstans hävda att det faktiskt kan vara en anledningen till att man undviker att anställa kvinnor, framförallt när det kommer till högre yrkesroller som chefpositioner. Man vill inte riskera att en kvinnlig chef ska sätta ett företag i botten för att det saknas anställda. Män har tron om att kvinnor ska vara sämre ledare än män och tas därför inte på allvar. 

Kvinnor tillsätts lägre lön i saknaden om erfarenhet: Som välbekant för alla så är det faktiskt så att kvinnan är den som blir gravid och som resulterar i att hon måste gå hemma under ett år som moder. Ibland ännu längre av olika anledningar. Vilket kan ha med den löneskillnaden att göra då männen automatiskt får mer erfarenhet på arbetet och utvecklas på ett effektivare sätt. Något som kan ha varit anledningen till att kvinnor idag går in med en lägre ingångslön än männen för att den kvinnliga anställde kan bli gravid längre fram.
Så att vara gravid, bli gravid och att vara föräldraledig vill jag personligen påstå har sin påverkan på att man fortfarande väljer att anställa män och sätter en högre lön på dessa. Absolut helt fel i mitt tycke vill jag tillägga.

Jag valde att plocka ut fyra punkter från den slutsatsen jag kommit fram till för att inte få ett alldeles för långt inlägg. Men det finns självklart mycket mer som kan ha sin påverkan på hur arbetsmarknaden ser ut och anledningar till varför man bör avskaffa kvoteringen av kvinnan och människan. Det bör garanterat finnas ett annat sätt till att jämnställa samhället.

För en sak är säker, kvinnan är många gånger mer lämpad för en tjänst som tillsätts en man, kvinnan har majoriteten av gångerna högre meriter och betyg än en man, kvinnan har ofta en större drivkraft och kämpaglöd till att utvecklas och prestera för att visa att kvinnor kan dem med och framförallt kvinnan är många gånger en betydligt bättre ledare än män. Underskatta aldrig en kvinna bara för att hon saknar en penis.

Kommentera

Stäng meny