Dela detta inlägg:

Så skrämmande men ändå så effektiv?

När man som person hamnar i psykisk obalans så kan detta ofta leda till att man drabbas av en psykisk ohälsa som i sin tur sedan blir en sjukdom. En sjukdom som är en otrolig krävande och ansträngande och som ibland tar tid att ta sig ur och bli frisk från, om man överhuvudtaget blir helt frisk. Många gånger får man lära sig att hantera och leva med sin sjukdom och se varningssignaler som kan vara till hjälp för att avleda kroppen till att åter hamna i samma djupa träsk som tidigare.

 

Att ta sig ur en psykisk sjukdom, kräver en del arbete. Inte bara från ens egen sida utan man kan också många gånger behöva hjälp från utbilda läkare, psykologer, kuratorer och andra psykiatriska yrkesroller som är kunniga inom just det området som det rör sig om. Första steget när man går via landstinget är att man vanligtvis kommer i kontakt med en läkare, där man i sin tur får berätta sin anamnes, varför man är här och vad man hoppas på att kunna få hjälp med. Det kan ta sin tid och kan ibland kräva att man gör återkommande träffar med denna läkare, för att hen enklare ska kunna hitta den behandling som passar än bäst. Detta kan vara en tid som innebär att man ibland känner en hopplöshet och att man inte kommer någonstans, utan att man hela tiden går och mår exakt lika dåligt som man gjorde när man för första gången kontaktade mottagningen för att ta hjälpen. Något som egentligen inte stämmer då man hela tiden gör små framsteg utan att själv märka det samtidigt som läkaren får en ärlig chans till att hitta den perfekta behandlingen och se över om hen skulle kunna erbjuda några läkemedel för att minska ens psykiska besvär, i förhoppningen om att kunna minska lidandet som man går omkring med varje dag.

 
 
Men om man bortser från läkemedel, stöd från anhöriga, samtal och engagemang från ens egen sida så finns det faktiskt en hel del olika medicinska behandlingar och andra behandlingar som man kan erbjudas i de fall som detta anses vara något som skulle kunna hjälpa än till ett sundare liv och råda bott på ens psykiska besvär.
 
Beroende på vilken sjukdom det rör sig om så finns det olika typer av behandlingar, vissa är mildare medans andra kan verka läskiga men som som snabbt visar resultat. Men samtidigt innebär inte dessa behandlingar alltid man alltid kan garantera att man inte får några biverkningar. Då människan är en levande varelse som man utsätter för prövning, på ett sätt som egentligen inte kroppen är anpassad för. 
 
Jag tänkte med detta inlägg skriva om en behandling som säkert många känner till namnet på och som man ofta kan stöta på i filmer som handlar om någon person som har en psykisk sjukdom. Det har även diskuterats en del på olika medier om hur vida denna metod fungerar eller bara ger en person biverkningar som hen senare får lida av. Men som man ändå ansett ha gett goda resultat genom åren och har av den anledningen fått finnas kvar inom psykiatrin.
 
Denna form av behandling är speciellt lämpad till personer som lider av en depression med psykotiska symtom, Schizofreni, mani och Parkinsons sjukdom. Men som på senare tid visats ha kunnat hjälpa andra personer med andra typer av depressioner.
 
Jag pratar om ECT, eller den klassiska elbehandlingen som många känner igen den som. Där man får en elektrisk ström mot huvudet genom två elektroder som framkallar ett epileptiskt anfall. Något som i första anspråk kan väcka oro och rädsla hos den som ska utsätta sig själv för denna metod. Men allt sker naturligtvis under kontrollerade formar av specialister inom området och man är som person nedsövd under hela processen och får dessutom muskelavslappande som har till uppgift att minska fysiska reaktioner.
 
 
Personligen har jag aldrig själv gjort denna behandling under min sjukdomstid och kan inte svara på hur man känner sig efteråt eller om man upplever några biverkningar. Däremot har jag genom mina år som Undersköterska arbetat inom det psykiatriska och fått följa med patienter som varit inneliggande på den avdelning jag arbetade på under den tiden och sett hela deras process och som gjort att jag ändå har en del kunskap om denna metod. Det har varit tillfällen som jag också vart tvungen att fråga hur man som patient upplever behandlingen och hur man känner sig efteråt när man gjort detta ett par gånger. Personerna jag frågat har till större delen varit nöjd med behandlingen och känt en klar skillnad redan efter ett par gånger.
 
Biverkningarna har varit att man ibland känt sig tung i huvudet efteråt med en gnutta huvudvärk och en del minnesluckor men som ganska snabbt avtar igen. Vissa av de patienter jag frågade hade även haft en del muskelvärk och illamående, även detta var något som avtog efter en stunds vila. Dem påpekade även att man i regel var helt återställd dagen efter.
 
Men det finns ett par saker som man bör tänka på inför sin ECT behandling och som är noga att man följer för minimera komplikationer eller för att överhuvudtaget få genomgå denna metod och inte riskera att bli uppflyttad till en annan dag. 
 
  • Rutinundersökning, som omfattar kontroll av blodtryck, puls och saturation. En del blodprover och ibland kan även ett EKG vara aktuellt att ta för att säkerställa att kroppen pallar med behandlingen
    Detta görs alltid innan man blir ordinerad ETC.

  • Fasta, minst 24 timmar innan behandling. Som innebär att patienten inte får äta något, då behandlingen utförs på tom mage för att inte riskera att det uppkommer några akuta komplikationer. Generellt är klara drycker tillåtna så även i detta fall, men ska sluta intas minst 3 timmar före.
  • Om du sedan tidigare tar några läkemedel så bör du fråga din läkare om hur vida dessa kan komma påverka elbehandlingen eller inte.
 
 
På TV genom åren som gått har det diskuterats en del kring om denna metod och att man ansett att den inte bör vara tillåtet. Då man lagt stort fokus på en av biverkningarna som kan uppkomma i samband med att en person får denna behandling. Nämligen minnesstörningar/minnesluckor. Man menar på att patienten kan komma få permanenta skador som kan innebära ett stort lidande efteråt. Något som man då menar på bör undvikas och ses över. Samtidigt så har denna metod visat sig vara en av de effektivaste formerna för att bota depressioner och andra psykologiska sjukdomar. Man menar dessutom på att man har en ordentlig och långsiktig uppföljning tillsammans med patienterna där man ser över om några biverkningar uppkommit och som inte avtagit. De allra flesta patienterna har då hävdat att elbehandlingen enbart gett positiva resultat och att minnet fortfarande varit i intakt.
 
Mitt råd är att inte lyssna så mycket på vad tv och andra medier har att säga om saker, utan att själv ta reda på information, samtala med sin läkare och tillsammans med anhöriga ta ställning till om man vill använda sig utav denna behandling eller inte. För som i allt annat här i världen som rör det medicinska så innebär det alltid en risk och att man får ta del av en del biverkningar som kan komma uppstå. 
 

Men personligen tycker jag att detta ändå är en bra metod som läkare kan välja att ordinera och som hjälpt många genom åren. Trots att den i första anspråk kan verka skrämmande. Men bejaka biverkningarna och ha dem ändå i bakhuvudet.

Kommentera

Stäng meny